moralfjant

ung & uppkäftig genushäxa

Medan du nyanserar frågan så fortsätter förtrycket

Kategori: Rasism och fascism

Jag stör mig på den här inställningen om att ett neutralt förhållningssätt är att föredra, och att en alltid ska nyansera precis alla frågor och ta upp miljontals olika infallsvinklar innan en "tar ställning". 

Ja alltså, har du som mål att typ vinna en "Bärare av bästa åsikterna ever"-tävling så kan du ju ägna hela livet åt att filosofera, och fokusera på dig själv och dina egna tankar i nåt slags självuppfyllande-anda. Å ena sidan å andra sidan å sjuttonde sidan. 
 
Senast stötte jag på detta i en debatt om Pippi-grejen (suck, att det ens ska behöva debatteras). Nån som "tycker båda sidor har poänger" och "inte vill vara för tidig med att säga vad som är rätt eller fel". Det handlar alltså om barnböcker/barnfilmer som normaliserar rasism. Som SKADAR barn.

Vardagsrasismen delade en status på fb om hur det skadar.

Pippis "tjingtjong" betydde för en vän att hon absolut ville få operera sina ögon, så hon kunde se "rätt" ut. Ska små barn verkligen behöva fundera över skönhetsoperationer på grund av en barnfilm?

Pippis pappas position bidrog starkt till att barn runt mig tyckte att n-ordet var helt ok att använda, och att det var rimligt att kräva att jag skulle passa upp på dem så som Pippis pappa blev uppassad på sin ö.

Och den här personen insåg att det absolut kunde skada svarta barn, men tyckte ändå att en borde fundera på vad klippande i gamla verk gör för den konstnärliga friheten. Att sådan ängslan kunde hindra. Hon tog absolut inte ställning för att det skulle vara kvar utan ville bara "vrida och vända på frågan", som om det handlade om typ ett matematiskt problem och inte en konkret kränkning (och ett tydligt symtom på strukturell rasism).
 
Att ens ta upp frågan för debatt, som om det faktiskt kunde vara okej att kränka rasifierade i barnmedia av någon sjuk anledning, är ju bara helt bisarrt. Men det blir ofta såhär för människor som gärna vill förhålla sig neutrala och kunna ta en bekväm position där en kan "se fördelar och nackdelar med båda sidor" - de är beredda att offra (andra, för de tillhör aldrig själva den utsatta grupp vars rättigheter de diskuterar) människors välmående för Den Goda Debattens skull. Och förstås så förstår de inte själva att de faktiskt indirekt bidrar till att kränkningarna fortsätter, genom att inte ta ställning emot t.ex rasism i Pippiböckerna. Nej hujedamig om någon skulle anklaga dem för att normalisera rasism, de bara nyanserar lite. 
 
USCH! 

Medan du sitter och nyanserar så fortsätter förtrycket. Rasifierade barn fortsätter att drabbas av de rasistiska scenerna i Pippi. Det är dem du offrar när du "vill se saker ur flera synvinklar".
 
Och dessutom: vad innebär det att ta ställning för eller emot något? Ingen-fucking-ting, om du inte GÖR något av ditt ställningstagande. Sitt hemma på kammaren och ha hur fina åsikter du vill, men det hjälper inte nån.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: