moralfjant

ung & uppkäftig genushäxa

Genusfolket gör det igen

Kategori: Feminism och genus

När jag inte kommer på nåt att skriva om så kan jag alltid få inspiration på genusfolket.se! Nu har dom skrivit mycket bra om könskodade leksaker, bemötit kritik. Kolla!

Problemet är detta: de barn som gärna leker med leksaker som kodats till det motsatta könet anses inte bara bryta med en könsstereotyp, de anses bryta med sitt kön. Det är benämningen i sig som är problemet, själva konceptet bakom orden ”flickleksak” och ”pojkleksak”. Vi säger att leksakerna är kopplade till barnens biologiska kön. Att tro att barn inte uppfattar att vuxenvärlden satt en koppling mellan vissa leksaker och biologiskt kön, eller att de inte bryr sig, är nästan oförlåtligt naivt.

Det intressanta med forskning på könsskillnader i leksakspreferenser är inte att de kommer fram till att det inte finns några skillnader – för det gör de. Men skillnaderna som redovisas till exempel i forskningarna här ovanför motsvarar inte på långa vägar de överdimensionerade skillnaderna samhället har satt på kön och leksakspreferenser, där vi tycks tro att barn faller i en av två kategorier baserat på deras kön.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: