moralfjant

ung & uppkäftig genushäxa

Är allt männens fel?

Kategori: Feminism och genus

Hela jävla inlägget (kursiverat) har jag snott från Lady Dahmer för hon säger det så bra.

Det verkar finnas en vanlig missuppfattning att feminismen och feministerna skyller alla orättvisor och ojämna maktstrukturer på männen. Det försätter väldigt många i försvarsposition samtidigt som feminismen avfärdas som en manshatande ideologi som går ut på att männen ska strippas på all makt samtidigt som vi vänder på rollerna och skapar en matriarkal diktatur. Typ. 

Nej. 

Patriarkat syftar på en könsmaktsordning (klicka och läs mer!), en samhällsstruktur, där mannen är överordnad och kvinnan underordnad; vilket kort och gott innebär att männen som grupp innehar större delen av den ekonomiska och strukturella makten i samhället. De regler och normer som finns i samhället hjälper till att upprätthålla partiarkatet och samhället består som bekant av både män och kvinnor vilket innebär att både kvinnor och män tillsammans bär ansvar för samt bevarar den ordning som råder. 

Alltså; Patriarkat innebär inte att enskilda män förtrycker kvinnor eller att alla kvinnor är förtryckta. 

Att vi talar om mäns våld, mäns makt eller mäns förtryck innebär inte att vi talar om enskilda mäns handlingar. Det innebär heller inte att alla kvinnor förtrycks. Jämför t.ex med de strukturer som gör den vita rasen till privilegiad och överordnad andra raser. Inte känner du dig personligt utpekad och skuldbelagd när man talar om vitas ansvar och skuld? Men samtidigt förstår du antagligen att du är en del av en grupp som historiskt sett förtryckt, mördat och haft störst makt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Och det här tror jag på och jag tror på att det visar sig olika tydligt i olika länder och kulturer. Jag tycker dock inte att könsmaktsordningen är tillräcklig förklaring till allt jag vill motarbeta, varför jag även fokuserar på könsroller (som ju drabbar såväl kvinnor som män). Jag är feminist, men det är inte min övergripande utgångspunkt. Ska rita en bild o försöka illustrera i nästa inlägg.

Kommentarer

  • glömsk säger:

    Glömde du rita bilden? Såg Ju fram emot den...

    Svar: Nää det är den som är i människa-som-människa inlägget :)
    Mican

    2013-01-08 | 22:59:28

Kommentera inlägget här: